bright white smile

https://en.wikipedia.org/wiki/Bright

https://en.wikipedia.org/wiki/Brighton_%26_Hove_Albion_F.C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Brighton

https://en.wikipedia.org/wiki/Brighton_Beach

https://en.wikipedia.org/wiki/Brightburn